Розвиток


Розуміючи, що розвиток характеру є необхідною умовою у прийнятті правильних рішень протягом всього життя, всі наші уроки підкреслюють цю ідею. Уроки підручника мають за мету навчити учнів приймати мудрі рішення, змінювати життя на краще і набувати здорових навичок. Учні активно та позитивно реагують на інтерактивні методи навчання та можливість особистої участі. Беручи за приклад для наслідування характер Ісуса Христа, навчальний підручник "Життя на роздоріжжі" є ефективним засобом вчителя для формування цілісної особистості.

Розвиток позитивних якостей характеру потре-бує часу. Він формуються в міру того, як ви пос-тійно, на протязі довгого часу приймаєте дос-тойні рішення. Кожне таке рішення додає муж-ності, яка може вам знадобитися в наступній не-простій ситуації.